นำเสนอ"เขื่องในโมเดล " ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด " Inner Power, Togeter We Can "โดย นายแพทย์ ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14-16 มีนาคม 2560

นำเสนอ"เขื่องในโมเดล " ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด " Inner Power, Togeter We Can "โดย นายแพทย์ ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14-16 มีนาคม 2560

วันที่โพสต์ : 2017-03-14 สถานที่ : HA National Forum