ไหว้สักการะ ศาลปูแดง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

ไหว้สักการะ ศาลปูแดง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่โพสต์ : 2017-01-06 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน