เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 7 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 7 ธันวาคม 2559

วันที่โพสต์ : 2016-12-07 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน