วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)

วันที่โพสต์ : 2016-12-01 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน