คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมต้อนรับ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขื่องใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในร่วมต้อนรับ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขื่องใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์ : 2017-01-14 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน