รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ 10 ตรวจเยี่ยมเขื่องในโมเดล 18 พฤศจิกายน 2559

รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพ 10 ตรวจเยี่ยมเขื่องในโมเดล 18 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์ : 2016-11-18 สถานที่ : โรงพยาบาบาลเขื่องใน