สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตร)

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเขื่องใน จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา 8 สิงหาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขืองใน กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขื่องใน

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย

วันที่ประกาศข่าว : 2017-08-07

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-08-07

จำนวนการเข้าชม : 1324