การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลปริมาณงาน และ ภาระงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลปริมาณงาน และ ภาระงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยให้สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ และภาระงาน นำไปใช้พัฒนางานได้เป็นปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-05-24

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-05-24

จำนวนการเข้าชม : 1396