การพัฒนารูปแบบการดูแลและป้องกันทารกมีภาวะ Birth Asphyxia

การพัฒนารูปแบบการดูแลและป้องกันทารกมีภาวะ Birth Asphyxia

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia) เป็นภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด เป็นสาเหตุของการตายและพิการของทารก โรงพยาบาลเขื่องใน พบอุบัติการณ์ทารกมีภาวะ Birth Asphyxiaปี2555-2557 คิดเป็น19.4พันการเกิดมีชีพ (7ราย) 19.2: พันการเกิดมีชีพ(7ราย) 12.11:พันการเกิดมี(3ราย)  และมีการส่งต่อไปรักษาต่อที่รพ.สปส.คิดร้อยละ14.29 14.29 และ100 ตามลำดับ  จากการทบทวนอุบัติการณ์พบว่าพยาบาลขาดความรู้ รายงานแพทย์ช้า ขาดทักษะNCPR ทารกคลอดก่อนกำหนด

 

ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-05-24

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-05-24

จำนวนการเข้าชม : 1660