ผลของ AMTSL ร่วมกับประคบเย็นคลึงมดลูกต่อความเจ็บปวดและการตกเลือดในระยะที่ 3

ผลของ AMTSL ร่วมกับประคบเย็นคลึงมดลูกต่อความเจ็บปวดและการตกเลือดในระยะที่ 3

หลังจากมีการนำ AMTSL ร่วมกับการประคบเย็นมาใช้ในการดูแลระยะที่3 ของการคลอด พบว่าอัตราการเกิดภาวะตกเลือดในระยะที่3 ของการคลอดจาก Uterine Atony ลดลง และไม่พบอุบัติการณ์มดลูกปลิ้นหรือสะดือขาดขณะทำคลอดรก

 

ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-05-24

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-05-24

จำนวนการเข้าชม : 1304